Download


Zde jsou aktuální odkazy na soubory pro stáhnutí. Soubory jsou na stáhnutí na uložto.cz

Aktuální verze šablon pro domácí rozpočet, download

Domácí účetnictví - pro rok 2013 verze Excel 2007 ke stáhnutí zde.

Domácí účetnictví - pro rok 2013 verze Excel 2003 ke stáhnutí zde.
- u této verze při změně formátu se zdeformovaly barvy, je možné změnit dle svého.

Domácí účetnictví - pro rok 2013 verze Openoffice Calc ke stáhnutí zde.
- u této verze při změně formátu se zdeformovaly barvy, je možné změnit dle svého.

Soubory pro článek k podílovým fondům

Program pro výpočet zhodnocení pravidelných úložek do OPF ke stáhnutí zde .

Výsledky výpočtu simulovaných pravidelných investic do OPF ke stáhnutí zde .